Privacyverklaring

U kunt van ons verwachten dat wij zeer discreet met uw gegevens omgaan en deze niet aan derden verstrekken en uitsluitend gebruiken om uw bestelling af te handelen.

 All I Wanted decoration kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van All I Wanted decoration.

All I Wanted decoration kan de volgende, door u zelf ingevoerde, persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

 

WAAROM ALL I WANTED DECORATION UW GEGEVENS NODIG HEEFT

All I Wanted decoration verwerkt uw persoonsgegevens enkel om telefonisch contact met u op te kunnen nemen in verband met vragen of mededelingen over een order. Daarnaast zal All I Wanted decoration uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van het afhandelen van uw order.

 

HOE LANG BEWAART ALL I WANTED DECORATION UW GEGEVENS?

All I Wanted decoration bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

All I Wanted decoration verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, te weten het leveren van de geplaatste order, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u   doen door  een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering te sturen naar info@alliwanteddecoration.nl.

All I Wanted decoration zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.